تاریخ : يکشنبه 20 اسفند 1396
کد 764

برگزاری آخرین دوره کارگاه Mental health Workshop for Family Physician

آخرین دوره از مجموعه کارگاه های آموزشی  Mental health Workshop for Family Physician با موضوع تشخیص و درمان مشکلات اختلالات روانپزشکی در سلامت روان برای پزشکان عمومی و خانواده  شاغل در مراکز سلامت استان که از مهر ماه سال جاری در مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز آغاز گردیده بود، در17 اسفندماه به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، این کارگاهها بر اساس ابلاغ دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و طبق بسته خدمتی پزشکان عمومی در حوزه سلامت روان با مشارکت و به همت گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان و با همکاری گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، مرکز آموزش مداوم EDC و مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز هماهنگی و به مورد اجرا گذاشته شد.
 این مباحث که توسط اساتید گروه روانپزشکی دانشگاه و سایر همکاران روانپزشکی(آقایان؛  دکتر علی فخاری،  دکتر نور آذر، دکتر مهرداد قائم مقامی، دکتر رضا نقدی ، دکتر مصطفی فرح بخش، دکتر علی صیدی خانم ها ؛ دکتر هریزچی، دکتر ساناز نوروزی،  دکتر سارا فرهنگ،  دکتر صادق پور و خانم دکتر عافیت ) که به عنوان مدرس کشوری در دوره های تربیت مدرس وزارت بهداشت شرکت کرده بودند به شرح ذیل ارائه و تدریس شد
عناوین و مباحث عمده ای که مطابق پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت برای همکاران محترم پزشک عمومی مراکز سلامت ارائه و تدریس شد عبارت بودند از:
  • آشنایی با فرآیند ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
  • اهمیت سلامت روان در دنیای امروزی
  • ارزیابی و درمان اختلالات افسردگی
  • ارزیابی و درمان اختلالات اضطرابی
  • ارزیابی و درمان اختلالات سایکوتیک و دوقطبی
  • ارزیابی و درمان اختلالات صرع
  • ارزیابی و درمان اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان
  • ارزیابی و درمان خودکشی و سایر اورژانس های روانپزشکی
  • ارزیابی اختلالات دمانس
  • ارزیابی و درمان اختلالات اعتیادی و مصرف مواد
وهاب اصل رحیمی مدیرگروه کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان در مورد برگزاری  این دوره ها گفت؛  از اهداف مهم برگزاری این دوره ها، به روز رسانی دانش، اطلاعات و ارتقای مهارتهای تشخیص، درمان و مراقبت گروههای هدف برنامه سلامت روان توسط  پزشکان شاغل در مراکز سلامت در زمینه اختلالات روانپزشکی است. لذا انتظار می رود پس از اتمام این دوره ها همکاران پزشک بتوانند به صورت کامل اختلالات افسردگی، اضطرابی، وسواس و سایر اختلالات عمومی روانپزشکی و اعتیاد را تشخیص و مدیریت نموده و نسبت به ارجاع و مراقبت اختلالات سایکوتیک، دوقطبی، خودکشی، صرع به روانپزشک و پیگیری روند درمان آنها اقدام نمایند.
گفتنی است از مهرماه سال جاری به تعداد 13 دوره آموزش مداوم سه روزه با امتیاز بازآموزشی برای همکاران پزشک برگزار گردید و طی این دوره ها بیش از 350 نفر از پزشکان در این دوره ها شرکت نمودند.