7- تهيه و مصرف محلول كلر 1% براي ضدعفوني آب

ضميمه 7

1-روش تهيه محلول کلر مادر 1%

براي تهيه کلر مادر1%، مقادير نشان داده شده مواد شيميائي زيرين را به يک ليتر آب، در يک ظرف شيشه اي، پلاستيکي يا چوبي، اضافه کنيد.

مواد شيميائي

درصد كلر

مقادير موردنياز

اندازه هاي تقريبي

پودر سفيد كننده

35

30 گرم

دو قاشق غذاخوري پر

سفيدكننده ثابت/ تروپيكال

25

40 گرم

سه قاشق غذاخوري پر

هيپوكلريت High-test

70

14 ميلي ليتر

يك قاشق غذاخوري از محلول

وايتكس

5

200 ميلي ليتر

يك قاشق چايخوري يا 6 اونس

وايتكس

7

145 ميلي ليتر

10 تا قاشق چايخوري

آب ژاول

1

خود يك محلول مادر 1% مي باشد

يک محلول 1% داراي 10 گرم کلر در ليتر =10000ميلي گرم /ليتر يا ppm 10،000 (در ميليون ).

يک قاشق غذاخوري =3 قاشق چايخوري

از تماس پوست با هر يک از ماده شيميائي يا محلول مادر و از استنشاق بخار کلر خودداري کنيد.

محلول مادر بايستي تازه باشد يعني روزانه تهيه شود و از نور و حرارت محافظت گردد.

2-ضد عفوني آب با محلول مادر1%

براي تهيه يک غلظت اوليه کلر که بتواند کلر آزاد باقيمانده با غلظت 4/0-5/0 ميلي گرم/ليتر بعد از نيم ساعت آزاد کند :

1- يک محلول کلر1% تهيه کنيد.

2- چهار ظرف آب غير فلزي تهيه کنيد (براي مثال، سطل هاي 20 ليتري پلاستيکي) و10 ليتر آب درهر يک از آنها بريزيد.

3- با استفاده از يک سرنگ، به ترتيب مقادير افزايش يابنده از محلول 1%کلر را به اين ظرف ها اضافه کنيد :

-اولين ظرف : 1 ميلي ليتر

-دومين ظرف : 5/1ميلي ليتر

-سومين ظرف : 2 ميلي ليتر

-چهارمين ظرف : 5ميلي ليتر

4- مدت30 دقيقه صبر کنيد،سپس با استفاده از يک کلرسنج يا نوار تست غلظت کلر آزاد باقيمانده را اندازه گيري کنيد.

5- ظرف داراي 4/0-5/0ميلي گرم در ليتر کلر آزاد باقيمانده را انتخاب کنيد.

6- مقدار محلول کلر1% مورد نياز براي ضد عفوني مقدار آب مورد نياز را محاسبه کنيد

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا