8- اصول تهيه غذاي سالم براي پيشگيري از وبا

ضميمه 8
 

1- غذا(خام)را بطور کامل بپزيد.

ماهي، صدف و سبزيجات اغلب به ميکرب وبا آلوده هستند. بنابراين، تمام قسمتهاي غذا را حداقل 70 درجه سانتيگراد حرارت دهيد. خوراكي هاي پخته نشده را نخوريد مگر اينکه بتوانيد پوست آنها را بکنيد.

2- غذاي پخته شده را بلافاصله بخوريد.

زمانيکه بين پختن و خوردن غذا فاصله زماني وجود داشته باشد، نظير زمانيکه غذا در رستورانها و يا توسط فروشندگان دوره گرد فروخته مي شود، آنرا بايستي تا60 درجه سانتي گراد يا بيشتر حرارت داد و بعد مصرف نمود.

3- غذاهاي پخته شده را به درستي ذخيره نمائيد.

اگر غذاهاي را بايد از پيش آماده کنيد و يا به صورت باقيمانده نگهداري کنيد، آنها را بايد آنها را در اسرع وقت تا 10 سانتيگراد سرد نمائيد و سپس آنها را در يک فريزر و يا جعبه يخدار در زير 10 درجه سانتيگراد ذخيره کنيد. غذاهاي پخته شده و ذخيره شده را بايد قبل از خوردن به طور کامل دوباره حرارت دهيد. غذاي شيرخوار بايستي بلافاصله بعد از تهيه خورانده شوند و هرگز نبايد ذخيره شوند.

4- غذاهاي پخته شده را مجدداً به طور کامل گرم کنيد.

ذخيره سازي درست در درجه حرارت پائين، رشد ميکروبها را کند ميکند اما آنها را نمي کشد. يکبار ديگر يادآور ميشود که گرم کردن کامل بدين معني است که تمام قسمتهاي غذا بايد حداقل70 درجه سانتي گراد حرارت داده شود. غذا را که هنوز گرم است بخوريد.

5- از تماس مواد غذائي خام و پخته شده جلوگيري کنيد.

غذاي بدرستي پخته شده مي تواند حتي با تماس اندک با غذاهاي خام الوده گردد (براي مثال از طريق تماس مستقيم و يا غير مستقيم با تخته هاي برش آشپزخانه و تيغ چاقوها)

6- بخاطر سلامتي غذاهاي فرآوري شده را انتخاب کنيد.

کنسرو، اسيدي و خشک کردن غذاها مي بايستي بدون خطر باشد.

7- به طور مکرر دستها را بشوئيد

دستهارا به طور کامل قبل از تهيه غذا بشوئيد و يا اگر در حين تهيه غذا مجبور به انجام کارهاي ديگري به ويژه تعويض کهنه بچه و يا تميز کردن بچه و يا استفاده از توالت باشيم، حتماً دستها را بايد به طور مکرر بشوئيم. بعد از تهيه غذاهاي خام، نظير ماهي و صدف و قبل از دستکاري ساير غذاها مجدداً بايد دستهايتان را بشوئيد.

8-تمام سطوح آشپزخانه را تميز نگهداريد.

از آنجائيکه غذاها به آساني آلوده ميشوند. لازم است هر سطحي که براي تهيه غذا استفاده مي شود بايد به طور مطلق تميز نگهداري شود. باقيمانده غذاها، خرده هاي نان و تکه هاي چربي را بايد به عنوان منشاء بالقوه ميکرب در نظر گرفت. لباسهائي که در شستن و خشک کردن غذا، آماده کردن سطوح، ظروف، و وسائل آشپزخانه مورد استفاده ميباشند. بايستي روزانه تعويض گردند و قبل از استفاده مجدد جوشانده شوند. لباس هاي جداگانه اي، براي تميز کردن کف ها لازم است، اين لباسها مي بايد روزانه شسته شوند.

9-آب سالم بکار ببريد

آب سالم همانقدر که براي تهيه غذا مهم است براي نوشيدن نيز اهميت دارد.

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا