تعریف مورد مظنون التور

 4418/4/ب
16/3/86

پیرو سئوالات مطرح شده توسط برخی همکاران محترم به استحضار می رساند همانگونه که در همایش سالانه بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی عنوان شد تعریف مورد مظنون به بیماری وبا به شرح ذیل می باشد:

الف) در موارد اسپورادیک ، هر فرد بالای 2 سال که در اثر اسهال حاد دچار دهیدراتاسیون شدید شده یا اینکه فوت نماید ،یاو مبارزه با بیماریها و تهیه نمونه رکتال سواب اقدام نماید.
 

 

 

ب) در هر مورد طغیان بیماریهای اسهال حاد آبکی بدون در نظر گرفتن شدت اسهال و یا شدت دهیدراتاسیون بیمار

طبیعتا در هر یک از 2 حالت فوق همکاران بهداشتی درمانی بایستی علاوه بر اقدام درمانی لازم، نسبت به آگاه نمودن واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و تهیه نمونه رکتال سواب اقدام نماید.

دکتر محمد گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماریها

 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا