آموزش عمومی

نام سند شیوه زندگی سالم در میانسالان
نگارش اداره سلامت میانسالان
تاریخ صدور 1395
نام کامل فایل شیوه زندگی سالم در میانسالان(1و2و3و4و5 )و سرطانهای شایع زنان و مردان
شرح سند تغذیه و ورزش  در میانسالان سالم وبیمار (1و2و3و4و5 )و سرطانهای شایع زنان و مردان و روشهای ترک دخانیات – فشارخون –بیماریهای شغلی
نویسنده/ مترجم اداره سلامت میانسالان ، دفتر سلامت جمعیت، خانواده ومدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی