تماس با ما ( دارو )

آدرس امور دارويي معاونت بهداشتي : تبریز -میدان پیشقدم -خ عطار نیشابوری-خ ملاصدرا-جنب پمپ گاز CNG -مرکز بهداشت استان

شماره تماس : 31773457-31773488-31773487-31773489-041

 دارو و آزمایشگاه