ملاقات مردمی

ملاقات مردمی با معاون بهداشت دانشگاه : روزهای چهارشنبه از ساعت 12 لغایت 14