به مناسبت روز جهانی هاری

 

 

28 سپتامبر بعنوان روز جهانی هاری نام گذاری شده وهرساله سازمانهای ذیربط سعی درافزایش آگاهی افراد جامعه درمورد بیماری هاری دارند.درکشورما نیز نهاد هایی دررابطه با بیماری هاری مسئولیت دارند ازجمله سازمان دامپزشکی، مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ودرمان و... که همواره در راستای مهار این بیماری در تلاش هستند.

نکات قابل توجه درمورد بیماری هاری:

1-در ایران بیماری هاری در حیوانات اهلی ووحشی در نقاط مختلف کشور وجود دارد.مخزن اصلی هاری درایران گوشتخواران وحشی می باشدکه سبب ابتلاء سگ وحیوانات اهلی بخصوص دام ها می شود.

2- بیماری هاری به دنبال گزش توسط حیوانات هار به انسان منتقل می شود.

3- بیشترین هزینه مربوط به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ،صرف پیشگیری از هاری می گردد.

4- در صورت مراجعه به موقع موارد حیوان گزیدگی وانجام درمان پیشگیری آنها این بیماری به سادگی قابل پیشگیری است.

5- با افزایش آگاهی عمومی می توان خطر ابتلاء به هاری را درمیان موارد حیوان گزیده کاهش داد.

6- مهمترین راه انتقال بیماری هاری از طریق گاز گرفتگی وخراش توسط حیوانات می باشد.

7- مهار بیماری هاری با مشارکت همگانی امکان پذیر است.

پیام های بهداشتی جهت مهار بیماری هاری:

1- خوداری از آزار واذیت حیوانات زیرادرصورت گزش احتمال ابتلاأ به هاری وجود دارد.

2-برای پیشگیری از ابتلاء به هاری بلافاصله پس از مجروح شدن توسط حیوانات می بایستی به نزدیکترین مرکز درمان پیشگیری هاری مراجعه کرد.

3- درصورت گزش توسط هر حیوانی احتمال خطر ابتلاء به بیماری هاری را نباید فراموش کرد وآن راجدی گرفت.

4- شستشوی محل حیوان گزیدگی به مدت20-15 دقیقه اولین قدم جهت پیشگیری از ابتلاءبه بیماری هاری است.

5- با توجه به اینکه بیش از 95% حیوان گزیدگی توسط سگ و گربه اتفاق می افتد می بایست از نزدیک شدن وتحریک سگ ها و گربه ها پرهیزکرد زیرا شایع ترین هاری توسط آنها ایجاد شده وخطر ابتلاء به هاری وجود دارد.

6- بیشترین موارد گزش درمناطق روستایی اتفاق می افتد لذا با قلاده گذاری ومهار سگ ها می توان از صدمه به مردم پیشگیری کرد.


*خدمات درمان پیشگیری هاری بصورت شبانه روزی بوده و بطوررایگان ارائه می گردد.

آدرس مراکز درمان پیشگیری هاری شهرستان ها

شهرستان

نام مرکز

شهرستان

نام مرکز

* تبریز

1-مرکز شبانه روزی درمان پیشگیری هاری شهرستان تبریز

آدرس : خیابان بهار نرسیده به مرکز آموزشی درمانی اسدآبادی روبروی پارک بانوان جنب پایگاه اورژانس مرکز شبانه روزی درمان
پیشگیری هاری شهرستان تبریز - شماره تلفن: 32819996

2- مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی شماره یک سردرود

سردرود خیابان امام خمینی جنب شهرداری    شماره تلفن 34202400

آذرشهر

1-مرکز شماره 1
2-اورژانس بیمارستان آذرشهر

شبستر

1-مرکز بهداشتی و درمانی روح زنده
2- مرکز بهداشتی و درمانی صوفیان

اسکو

اورژانس بیمارستان اسکو

عجب شیر

1-      مرکز بهداشتی و درمانی شماره1 شهری

2-      اورژانس بیمارستان عجب شیر

اهر

1-     اورژانس بیمارستان باقرالعلوم                        2- مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی هوراند

کلیبر

1-  اورژانس بیمارستان کلیبر                                         2- مرکز بهداشتی و درمانی آبش احمد

بستان آباد

اورژانس بیمارستان بستان آباد

مرند

1-       ستاد شبکه بهداشت و درمان مرند                  2 – اورژانس بیمارستان مرند

بناب

1- مرکز شماره یک 2- بیمارستان بناب

ملکان

اورژانس بیمارستان ملکان

جلفا

1-      اورژانس بیمارستان هادی شهر

2-      مرکز بهداشتی و درمانی سیه رود

میانه

1- اورژانس بیمارستان میانه                                          2- مرکز بهداشتی و درمانی ترکمن چای

چاراویماق

مرکز بهداشتی و درمانی چاراویماق

ورزقان

1-مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی ورزقان

2-مرکز بهداشتی و درمانی خاروانا

خداآفرین

1-مرکز خمارلو- 2-مرکز لاریجان                          3-مرکز عاشیقلو- 4-مرکز مردانقم

هریس

1- اورژانس بیمارستان هریس                                     2- مرکزبهداشتی و درمانی خواجه

سراب

1-مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک سراب                   2– مرکز بهداشتی و درمانی مهربان

هشترود

1-      اورژانس بیمارستان هشترود