تغذيه و قلب سالم

آيا مي دانيد بيماري هاي قلبي عروقي مهمترين علت مرگ در كشور ماست؟

مهمترين عوامل بوجود آورنده بيماري هاي قلبي عروقي عبارتند از: فشار خون بالا , افزايش چربيهاي خون, بيماري ديابت, اضافه وزن,چاقي, استعمال دخانيات وكم تحركي. در اين ميان نقش تغذيه مناسب و داشتن تحرك بدني در پيشگيري وكنترل اين بيماري ها بسيار مهم است.

دفتر بهبود تغذيه جامعه

معاونت بهداشت

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

   دانلود : تغذيه_و_قلب_سالم.pdf           حجم فایل 82 KB