آشنايي با فشارخون

                    

فشارخون چيست ؟

فشار خون نیرویی است که باعث می‌شود، خون درون رگ‌ها جریان پیدا کند. برای اینكه خون در شریانهای اعضای بدن جاری شود و مواد غذایی را به اعضای مختلف بدن برساند، نیاز به نیرویی دارد كه این نیرو فشار خون نام دارد و مولد آن قلب است. قلب خون را به طور مداوم به داخل دو شریان عمدة بدن، به نام آئورت و شریان ششی پمپ میكند. از آنجا كه پمپ كردن خون توسط قلب به داخل شریانها نبض دار است، فشار خون شریانی بین دو سطح حداكثر و حداقل در نوسان است. سطح حداكثر یا سطح سیستولی در زمان انقباض قلب و سطح حداقل یا دیاستولی در زمان استراحت قلب بوجود می آید .

  چه عواملي بر فشار خون  موثرند؟

فشار خون در طول روز تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر می كند كه از جمله این عوامل وضعیت بدن، فعالیت مغز، فعالیت گوارشی، فعالیت عضلانی، تحریكات عصبی، تحریكات دردناك، مثانه پر، عوامل محیطی مثل دمای هوا و میزان صدا، مصرف دخانیات، الكل، چای، قهوه  و دارو است .

چرا اندازه گیری فشار خون اهميت دارد؟

فشار خون بالا یكی از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی است و به اعضای حیاتی مهم مثل مغز، قلب، كلیه و چشم آسیب جدی میرساند. اگر فشار خون بالا شناخته شود و بموقع درمان گردد، میتوان بسیاری از عوارض فشار خون بالا را پیشگیری كرد؛ اما چون فشار خون بالا معمولاً بدون علامت است، "قاتل بیصدا"نامیده میشود و برای پی بردن به فشار خون بالا باید فشار خون را اندازه گیری كرد. برای این كار بایستی از دستگاه اندازه گیری فشار خون استفاده نمود .

 1.       فشار خون مطلوب : فشار ماكزیمم كمتر از 120 میلیمتر جیوه و فشار مینیمم كمتر از 80 میلیمتر جیوه

2.       فشار خون كمی بالاتر از طبیعی : فشار ماكزیمم بین 130 تا 140 میلیمتر جیوه یا فشار مینیمم بین 85 تا 90 میلیمتر جیوه

3.       فشار خون بالا : فشار ماكزیمم 140 میلیمتر جیوه و بیشتر یا فشار مینیمم 90 میلیمتر جیوه و بیشتر

عوامل خطر ساز افزایش فشار خون چیست ؟

بالا بودن فشار خون شما را در معرض خطر بیماری هاي قلبی و سکته مغزی قرار می‌دهد . برخی از عوامل خطرساز که احتمال ابتلای شما را به فشار خون بالامی‌برد، به دو عامل تغذیه ای و غیر تغذیه ای تقسیم می شود:

 الف: عوامل تغذیه ای

ب: عوامل غیر تغذیه ای

براي مطالب بيشتر لينك زيرا دانلودكنيد.      

 مريم زارعي ، كارشناس ارشد دفتر بهبود تغذيه جامعه

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                    

 

   دانلود : فشارخون_چيس1.pdf           حجم فایل 76 KB