عوامل موثر در بروز پوكي استخوان

مهمترين عواملي كه بر تسريع روند پوكي استخوان موثرند عبارتند از:

·          زمينه ژنتيكي و سابقه خانوادگي پوكي استخوان

·          جنس (زنان بيشتر در معرض خطر هستند)

·          نژاد (سفيدپوستان/آسيايي ها)

·          نداشتن فعاليت فيزيكي مناسب و بي تحركي

·          اختلالات هورموني (كاهش استروژن)

·          سن (بويژه بعد از 60 سالگي)

-         يائسگي

-        برداشتن تخمدان

-        هيپوگناديسم در مردان

-        هيپوگناديسم در زنان با فعاليت ورزشي سنگين

·          مصرف داروها

·          فشارخون

·          ديابت

·          اختلالات مزمن كليوي

·          اسهال يا سوء جذب مزمن

·          بيماريهاي پاراتيروئيد

·          سيگار كشيدن

·          مصرف زياد از حد الكل

·          مصرف بيش از اندازه فيبر

·          مصرف بيش ازاندازه كافئين

·          مصرف ناكافي  منابع غذايي كلسيم

·          كمبود دريافت ويتامين D

 

دكتر زهرا عبداللهي – متخصص تغذيه

دفتر بهبود تغذيه جامعه ، معاونت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي