تغذيه در پيشگيري از سرطان

سرطان از جمله بيماري هائي است كه تغذيه صحيح در پيشگيري و درمان آن مي تواند نقش داشته باشد. اين پرسش و پاسخ ها خواندني است:

آيا غذاي خاصي به طور عمده باعث سرطان مي شود؟

تا به حال غذاي مشخصي كه سرطان زا باشد، شناخته نشده است. اما بعضي مواد شيميايي، آفت كش ها، سم ها و مــواد افـــزودني و حتــي آلوده كننده هايي كه به طور اتفاقي وارد غذاها مي شوند، مي توانند از دسته مواد سرطان زاي قوي باشند. اداره دارو و غذا كنترل جدي اين عوامل را اجباري كرده است.

بعضي متخصصان تخمين مي زنند كه رژيم غذايي مي تواند در دست كم، يك سوم از كل موارد سرطان ها دخالت داشته باشند. به عنوان مثال، شيوع بالاي سرطان هاي مري و معده در مناطقي كه از غذاهاي نمك سود شده، دودي (برنج و ماهي دودي و ....)، نيتراتي (سوسيس، كالباس) استفاده مي كنند مشاهده مي شود.

دريافت بالاي نمك و نيترات و تركيبات موجود در دود، از دسته عوامل خطر بروز اين سرطان ها به شمــار مي رود. چاقـــي، شيوه غلط زندگي، بي تحركي، رژيم غذايي، فاقد سبزي ها، ميوه ها و غلات كامل، ماهي و ماكيان در ايجاد و پيشرفت سرطان هاي سينه و روده نقش موثري دارند.

چه عواملي در ايجاد سرطان ها نقش دارند؟

استعداد ژنتيكي، عوامل محيطي مانند سيگار كشيدن، قرار گرفتن و در معرض دود سيگار، آلـــودگي هــوا، قرار گرفتـن در معــرض آفتاب شديد و اجزاي آلوده كنده رژيم غذايي مانند آفت كش ها و سم ها، نگهدارنده ها، افزودني ها و رژيم هاي غني از چربي، گوشت قرمز، غذاهاي فرآيند شده، رژيم هاي عاري از سبزي ها و ميوه ها و شيوه غلط زندگي، بي تحركي مي توانند در ايجاد انواع سرطان ها نقش مهمي داشته باشند.

آيا رژيم غذايي مي تواند در پيشگيري از سرطان ها نقش داشته باشند؟

برخي از مواد غذايي ممكن است حاوي مواد پيشگيري كننده از انواع سرطان ها باشند. اجزاء اساسي رژيم غذايي در پيشگيري از سرطان ها عبارتند از:

1-     آنتي اكسيدان ها

مواد آنتي اكسيداني شامل: سلنيم، كاروتنوئيدها، ويتامين C ، ويتامين E مي باشند كه مانع از آسيب سلول ها و بافت ها مي شوند و مي توانند از بروز تغييرات سلول هاي بدخيم جلوگيري نمايند.

2-     فيبرها

3-     غذاهاي گياهي

براي ادامه مطلب لينك زير را دانلود كنيد

دكتر زهرا عبداللهي - دفتر بهبود تغذيه جامعه

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دانلود : تغذيه_و_سرطان.pdf           حجم فایل 117 KB

 

منبع : دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت