برچسب شده با

برچسب شده با دکترجعفر صادق تبریزی

دکتر تبریزی طی حکمی به سمت قائم مقام معاون بهداشت وزیر

مطالب/ دکتر تبریزی طی حکمی به سمت قائم مقام معاون بهداشت وزیر

                           
      دکتر تبریزی طی حکمی به سمت قائم مقام معاون بهداشت وزیر و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت منصوب شدند.
پنجشنبه 11 آذر 1395