برچسب شده با

برچسب شده با هپاتیت

روز جهانی هپاتیت

مطالب/ روز جهانی هپاتیت

                           
      روز جهانی هپاتیت ...
چهارشنبه 8 مرداد 1399
روز جهانی هپاتیت 2019

محتوا/ روز جهانی هپاتیت 2019

                           
      روز جهانی هپاتیت 2019 ...
پنجشنبه 10 مرداد 1398
روز جهانی هپاتیت

مطالب/ روز جهانی هپاتیت

                           
      روز جهانی هپاتیت ....
سه شنبه 5 مرداد 1395
شعار سازمان جهانی بهداشت (WHO )

مطالب/ شعار سازمان جهانی بهداشت (WHO )

                           
      شعار سازمان جهانی بهداشت (WHO ) ...
چهارشنبه 31 تير 1394
برگزاری کارگاه آشنایی با ایدز و هپاتیت و روش انجام rapid test  در تشخیصHIV / AIDS

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با ایدز و هپاتیت و روش انجام rapid test در تشخیصHIV / AIDS

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با ایدز و هپاتیت و روش انجام rapid test  در تشخیصHIV / AIDS ...
دوشنبه 7 مهر 1393
همایش روز جهانی هپاتیت در تاریخ 20/05/93

مطالب/ همایش روز جهانی هپاتیت در تاریخ 20/05/93

                           
      همایش روز جهانی هپاتیت در تاریخ 20/05/93 از طرف معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مشارکت مرکز تحقیقات گوارش و گروه عفونی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی برگزار گردید
شنبه 25 مرداد 1393
بسته آموزشی بدو خدمت پزشکان

صفحات/ بسته آموزشی بدو خدمت پزشکان

                           
      بسته آموزشی بدو خدمت پزشکان
پنجشنبه 21 شهريور 1392
نظام مراقبت هپاتیت های منتقله از راه خون

صفحات/ نظام مراقبت هپاتیت های منتقله از راه خون

                           
      نظام مراقبت هپاتیت های منتقله از راه خون
شنبه 9 شهريور 1392
ایمنسازی هریس

صفحات/ ایمنسازی هریس

                           
      ایمنسازی هریس
چهارشنبه 21 دي 1390
ایمنسازی مراغه

صفحات/ ایمنسازی مراغه

                           
      ایمنسازی مراغه
دوشنبه 19 دي 1390