برچسب شده با

برچسب شده با فنیل کتونوری

به مناسبت افتتاح انجمن حمایت از بیماران نقص آنزیمی ( فنیل کتونوری )

مطالب/ به مناسبت افتتاح انجمن حمایت از بیماران نقص آنزیمی ( فنیل کتونوری )

                           
      به مناسبت افتتاح انجمن حمایت از بیماران نقص آنزیمی ( فنیل کتونوری ) به مناسبت افتتاح انجمن حمایت از بیماران نقص آنزیمی ( فنیل کتونوری ) با حضور مسئولین استانی، خانواده های بیماران و خیرین مراسم جشنی در سالن اجتماعات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید.
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397