برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مواد غذایی

لیست مواد غذایی غیر مجاز سال 91

مطالب/ لیست مواد غذایی غیر مجاز سال 91

                           
      لیست مواد غذایی غیر مجاز سال 91 ...
دوشنبه 28 مرداد 1392
کنترل بهداشت مواد غذایی

صفحات/ کنترل بهداشت مواد غذایی

                           
      کنترل بهداشت مواد غذایی
شنبه 11 تير 1390
لیست مواد غذایی غیر مجاز اعلام شده از اول سال 85 ( کنترل بهداشت مواد غذایی )

صفحات/ لیست مواد غذایی غیر مجاز اعلام شده از اول سال 85 ( کنترل بهداشت مواد غذایی )

                           
      لیست مواد غذایی غیر مجاز اعلام شده از اول سال 85 ( کنترل بهداشت مواد غذایی )
شنبه 11 تير 1390
شرایط و مدت نگهداری مواد غذایی

صفحات/ شرایط و مدت نگهداری مواد غذایی

                           
      شرایط و مدت نگهداری مواد غذایی
شنبه 11 تير 1390
شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز

صفحات/ شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز

                           
      شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز
شنبه 4 تير 1390
نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1383

صفحات/ نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1383

                           
      نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1383
دوشنبه 26 ارديبهشت 1390
نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1385

صفحات/ نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1385

                           
      نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1385
پنجشنبه 15 ارديبهشت 1390
بهداشت اماكن

صفحات/ بهداشت اماكن

                           
      بهداشت اماكن
پنجشنبه 15 ارديبهشت 1390
جدول فعالیتهای بهداشت محيط در مورد مواد غذايي سال 85

صفحات/ جدول فعالیتهای بهداشت محيط در مورد مواد غذايي سال 85

                           
      جدول فعالیتهای بهداشت محيط در مورد مواد غذايي سال 85
پنجشنبه 15 ارديبهشت 1390