برچسب شده با

برچسب شده با اختلالات روانپزشکی

برگزاری آخرین دوره کارگاه Mental health Workshop for Family Physician

مطالب/ برگزاری آخرین دوره کارگاه Mental health Workshop for Family Physician

                           
      برگزاری آخرین دوره کارگاه Mental health Workshop for Family Physician ...
يکشنبه 20 اسفند 1396
برگزاری سمینار آموزش مداوم پزشکان عمومی با عنوان تشخیص و مدیریت اختلالات روانپزشکی

مطالب/ برگزاری سمینار آموزش مداوم پزشکان عمومی با عنوان تشخیص و مدیریت اختلالات روانپزشکی

                           
      برگزاری سمینار آموزش مداوم پزشکان عمومی با عنوان تشخیص و مدیریت اختلالات روانپزشکی ...
شنبه 30 آبان 1394
آغاز به کار مرکز سلامت روان جامعه نگر تبریز برای اولین بار در استان

مطالب/ آغاز به کار مرکز سلامت روان جامعه نگر تبریز برای اولین بار در استان

                           
      آغاز به کار مرکز سلامت روان جامعه نگر تبریز برای اولین بار در استان ...
شنبه 1 شهريور 1393