برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بهورز

فلوراید

صفحات/ فلوراید

                           
      فلوراید
يکشنبه 5 تير 1390
شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز

صفحات/ شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز

                           
      شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز
يکشنبه 5 تير 1390
پوسیدگی دندان(دانش آموزان)

صفحات/ پوسیدگی دندان(دانش آموزان)

                           
      پوسیدگی دندان(دانش آموزان)
يکشنبه 5 تير 1390
مهارت نه گفتن (دانستنیهای فرهنگیان)

صفحات/ مهارت نه گفتن (دانستنیهای فرهنگیان)

                           
      مهارت نه گفتن (دانستنیهای فرهنگیان)
يکشنبه 5 تير 1390
شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز

صفحات/ شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز

                           
      شناسايي مواد غذايي بسته بندي شده مجاز
يکشنبه 5 تير 1390
مهارت نه گفتن

صفحات/ مهارت نه گفتن

                           
      مهارت نه گفتن
شنبه 4 تير 1390
مربیان

صفحات/ مربیان

                           
      مربیان
سه شنبه 31 خرداد 1390
 فلوچارت  استاني  ارزشیابی  بهورز و مربی

صفحات/ فلوچارت استاني ارزشیابی بهورز و مربی

                           
       فلوچارت  استاني  ارزشیابی  بهورز و مربی
سه شنبه 31 خرداد 1390
ليست كاركنان شاغل در داروخانه هاي مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي استان آذربايجان شرقي در سال

صفحات/ ليست كاركنان شاغل در داروخانه هاي مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي استان آذربايجان شرقي در سال

                           
      ليست كاركنان شاغل در داروخانه هاي مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي استان آذربايجان شرقي در سال
پنجشنبه 19 خرداد 1390
پزشک خانواده

صفحات/ پزشک خانواده

                           
      پزشک خانواده
يکشنبه 22 اسفند 1389