برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با داروخانه

اطلاعات مربوط به داروخانه های طرف قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سال95

صفحات/ اطلاعات مربوط به داروخانه های طرف قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سال95

                           
      اطلاعات مربوط به داروخانه های طرف قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سال95
يکشنبه 30 خرداد 1395
چک لیست و راهنمای داروخانه واگذار شده

صفحات/ چک لیست و راهنمای داروخانه واگذار شده

                           
      چک لیست و راهنمای داروخانه واگذار شده
چهارشنبه 7 اسفند 1392
فرم پایش داروخانه

صفحات/ فرم پایش داروخانه

                           
      فرم پایش داروخانه
دوشنبه 23 خرداد 1390
مشخصات کادر شاغل در داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در سال 1376

صفحات/ مشخصات کادر شاغل در داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در سال 1376

                           
      مشخصات کادر شاغل در داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در سال 1376
يکشنبه 22 خرداد 1390
ليست داروهاي تاريخ نزديك معاوضه شده در واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سال 78

صفحات/ ليست داروهاي تاريخ نزديك معاوضه شده در واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سال 78

                           
      ليست داروهاي تاريخ نزديك معاوضه شده در واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سال 78
پنجشنبه 19 خرداد 1390
گروه دارو و آزمایشگاه

صفحات/ گروه دارو و آزمایشگاه

                           
      گروه دارو و آزمایشگاه
دوشنبه 23 اسفند 1389