برچسب شده با

برچسب شده با صدا و سیما

استقبال از برنامه های مشترک معاونت بهداشت دانشگاه و صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی

مطالب/ استقبال از برنامه های مشترک معاونت بهداشت دانشگاه و صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی

                           
      استقبال از برنامه های مشترک معاونت بهداشت دانشگاه و صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی ...
دوشنبه 30 بهمن 1396
دیدار رئیس مرکز بهداشت استان با مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی

مطالب/ دیدار رئیس مرکز بهداشت استان با مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی

                           
      دیدار رئیس مرکز بهداشت استان با مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی ....
دوشنبه 20 دي 1395
اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای در صدا و سیما در سال 1376

صفحات/ اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای در صدا و سیما در سال 1376

                           
      اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای در صدا و سیما در سال 1376
شنبه 21 خرداد 1390