برچسب شده با

برچسب شده با مبارزه با بیماریها

 كميته مشورتي مبارزه با بيماريهاي غيرواگيردانشگاه يا استان

صفحات/ كميته مشورتي مبارزه با بيماريهاي غيرواگيردانشگاه يا استان

                           
       كميته مشورتي مبارزه با بيماريهاي غيرواگيردانشگاه يا استان
سه شنبه 24 خرداد 1390
یافته ها

صفحات/ یافته ها

                           
      یافته ها
يکشنبه 22 خرداد 1390
موارد جدید بیماریها از تیر ماه لغایت اسفند ماه 76 ( روستایی )

صفحات/ موارد جدید بیماریها از تیر ماه لغایت اسفند ماه 76 ( روستایی )

                           
      موارد جدید بیماریها از تیر ماه لغایت اسفند ماه 76 ( روستایی )
شنبه 21 خرداد 1390
برنامه های آموزشی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در سال 76

صفحات/ برنامه های آموزشی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در سال 76

                           
      برنامه های آموزشی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در سال 76
شنبه 21 خرداد 1390
پیشگیری و مبارزه با بیماریها( گزارش آمار و عملکرد سال 1376)

صفحات/ پیشگیری و مبارزه با بیماریها( گزارش آمار و عملکرد سال 1376)

                           
      پیشگیری و مبارزه با بیماریها( گزارش آمار و عملکرد سال 1376)
شنبه 21 خرداد 1390
عملكرد گروه كارشناسان پيشگيري و مبارزه با بيماريها

صفحات/ عملكرد گروه كارشناسان پيشگيري و مبارزه با بيماريها

                           
      عملكرد گروه كارشناسان پيشگيري و مبارزه با بيماريها
پنجشنبه 19 خرداد 1390
برنامه های اجرايي

صفحات/ برنامه های اجرايي

                           
      برنامه های اجرايي
دوشنبه 19 ارديبهشت 1390
اهداف

صفحات/ اهداف

                           
      اهداف
دوشنبه 19 ارديبهشت 1390
شاخص هاي عمده گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

صفحات/ شاخص هاي عمده گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

                           
      شاخص هاي عمده گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها
سه شنبه 13 ارديبهشت 1390
عملکرد گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

صفحات/ عملکرد گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

                           
      عملکرد گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
شنبه 10 ارديبهشت 1390