برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دارو و آزمایشگاه

فروردین ماه 1398

صفحات/ فروردین ماه 1398

                           
      فروردین ماه 1398
شنبه 7 فروردين 1395
 دکتر رباب حاجی بناب

صفحات/ دکتر رباب حاجی بناب

                           
       دکتر رباب حاجی بناب
دوشنبه 23 خرداد 1390
 دارو و آزمایشگاه

صفحات/ دارو و آزمایشگاه

                           
       دارو و آزمایشگاه
دوشنبه 23 خرداد 1390
برنامه های آموزشی واحد دارو و آزمایشگاه مرکز بهداشت استان در سال 1376

صفحات/ برنامه های آموزشی واحد دارو و آزمایشگاه مرکز بهداشت استان در سال 1376

                           
      برنامه های آموزشی واحد دارو و آزمایشگاه مرکز بهداشت استان در سال 1376
يکشنبه 22 خرداد 1390
اهداف و عملکرد گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه

صفحات/ اهداف و عملکرد گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه

                           
      اهداف و عملکرد گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه
يکشنبه 22 خرداد 1390
اعتبار پیشنهادی واحد دارو و آزمایشگاه در سال 1379

صفحات/ اعتبار پیشنهادی واحد دارو و آزمایشگاه در سال 1379

                           
      اعتبار پیشنهادی واحد دارو و آزمایشگاه در سال 1379
چهارشنبه 4 خرداد 1390
عملکرد گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه در سال 79 ( مقدمه )

صفحات/ عملکرد گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه در سال 79 ( مقدمه )

                           
      عملکرد گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه در سال 79 ( مقدمه )
چهارشنبه 4 خرداد 1390
گروه دارو و آزمایشگاه

صفحات/ گروه دارو و آزمایشگاه

                           
      گروه دارو و آزمایشگاه
سه شنبه 27 ارديبهشت 1390
گروه دارو و آزمایشگاه

صفحات/ گروه دارو و آزمایشگاه

                           
      گروه دارو و آزمایشگاه
دوشنبه 23 اسفند 1389