برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس، اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

مطالب/ ویدئو کنفرانس، اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

                           
      ویدئو کنفرانس، اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، اولین نشست فصلی گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه به شکل ویدئو کنفرانس در مورخ 05/05/99 در سالن شماره 2 مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
چهارشنبه 1 مرداد 1399
ویدئو کنفرانس ، اولین نشست فصلی گروه بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان برگزار گردید

مطالب/ ویدئو کنفرانس ، اولین نشست فصلی گروه بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان برگزار گردید

                           
      ویدئو کنفرانس ، اولین نشست فصلی گروه بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان برگزار گردید به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،اولین نشست فصلی گروه بیماری های غیرواگیر به شکل ویدئو کنفرانس در مورخ 30/02/99 و 31/02/99 در سالن شماره 2 مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
چهارشنبه 7 خرداد 1399