برچسب شده با

برچسب شده با واحد آزمایشگاه

برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سال 1397

مطالب/ برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سال 1397

                           
      برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سال 1397 به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ،چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان سلامت نوجوانان.....
شنبه 25 اسفند 1397
کارگاه فوق در تاریخ 13/9/97 با حضور کارشناسان مسئول ومسئولین کنترل کیفی آزمایشگاههای بهداشتی تابعه استان

مطالب/ کارگاه فوق در تاریخ 13/9/97 با حضور کارشناسان مسئول ومسئولین کنترل کیفی آزمایشگاههای بهداشتی تابعه استان

                           
      کارگاه فوق در تاریخ 13/9/97 با حضور کارشناسان مسئول ومسئولین کنترل کیفی آزمایشگاههای بهداشتی تابعه استان در محل سالن کنفرانس آزمایشگاه جامع سلامت برگزار گردید.
پنجشنبه 29 آذر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی کارگاه فوق در تاریخ 13/9/97 با حضور کارشناسان مسئول ومسئولین کنترل کیفی آزمایشگاههای بهداشتی تابعه استان
پنجشنبه 29 آذر 1397
برگزاری نشست فصلی مسئولین آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشت

مطالب/ برگزاری نشست فصلی مسئولین آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشت

                           
      برگزاری نشست فصلی مسئولین آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشت ...
چهارشنبه 26 آبان 1395
برگزاری کارگاه آموزشی ارجاع سطح 2 در سامانه سیب

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی ارجاع سطح 2 در سامانه سیب

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی ارجاع سطح 2 در سامانه سیب  ...
سه شنبه 6 مهر 1395
نظام مراقبت سندرومیک در جمهوری اسلامی ایران

صفحات/ نظام مراقبت سندرومیک در جمهوری اسلامی ایران

                           
      نظام مراقبت سندرومیک در جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه 2 تير 1395