برچسب شده با

برچسب شده با معاونت بهداشت

برگزاری نشست فصلی مسئولین آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشت

مطالب/ برگزاری نشست فصلی مسئولین آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشت

                           
      برگزاری نشست فصلی مسئولین آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشت ...
چهارشنبه 26 آبان 1395
بازدید دکتر سیاری و هیات همراه از مجتمع سلامت دولتی دکتر مبین

مطالب/ بازدید دکتر سیاری و هیات همراه از مجتمع سلامت دولتی دکتر مبین

                           
      بازدید دکتر سیاری و هیات همراه از مجتمع سلامت دولتی دکتر مبین ...
يکشنبه 9 آبان 1395
برگزاری غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری غرفه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نمایشگاه تلنگر دانشگاه تبریز
سه شنبه 4 آبان 1395
آگهی صدور مجوز برای تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

مطالب/ آگهی صدور مجوز برای تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

                           
      آگهی صدور مجوز برای تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف ...
يکشنبه 18 مهر 1395
بازدید معاون بهداشت وزیر از مجتمع سلامت،

مطالب/ بازدید معاون بهداشت وزیر از مجتمع سلامت،

                           
      بازدید معاون بهداشت وزیر از مجتمع سلامت، آزمایشگاه جامع سلامت و ساختمان در حال احداث معاونت بهداشت دانشگاه
شنبه 3 مهر 1395
برگزاری دومین نشست استانی گروه کارشناسان پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

مطالب/ برگزاری دومین نشست استانی گروه کارشناسان پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

                           
      برگزاری دومین نشست استانی گروه کارشناسان پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر ...
سه شنبه 2 شهريور 1395
برگزاری کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه

مطالب/ برگزاری کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه

                           
      برگزاری کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه ...
سه شنبه 8 تير 1395
دکترهاشمی، سخنران پیش از خطبه نمازجمعه تبریز

مطالب/ دکترهاشمی، سخنران پیش از خطبه نمازجمعه تبریز

                           
      دکترهاشمی، سخنران پیش از خطبه نمازجمعه تبریز حدود 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند/ انقلاب اسلامی تنها در سایه وحدت حفظ می‌شود
شنبه 17 بهمن 1394
95 درصد جمعیت حاشیه نشین در برنامه طرح تحول سلامت تحت پوشش قرار گرفته اند.

مطالب/ 95 درصد جمعیت حاشیه نشین در برنامه طرح تحول سلامت تحت پوشش قرار گرفته اند.

                           
      95 درصد جمعیت حاشیه نشین در برنامه طرح تحول سلامت تحت پوشش قرار گرفته اند. ...
يکشنبه 11 بهمن 1394
برگزاری اولین کمیته طرحهای عمرانی و بهبود استاندارد دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 2 کشور

مطالب/ برگزاری اولین کمیته طرحهای عمرانی و بهبود استاندارد دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 2 کشور

                           
      برگزاری اولین کمیته طرحهای عمرانی و بهبود استاندارد دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 2 کشور ...
چهارشنبه 4 آذر 1394