برچسب شده با

برچسب شده با فلوشیپ

برگزاری آخرین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور

مطالب/ برگزاری آخرین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور

                           
      برگزاری آخرین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور ....
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
اسلایدهای دوره فلوشیپ مدیران

محتوا/ اسلایدهای دوره فلوشیپ مدیران

                           
      اسلایدهای دوره فلوشیپ مدیران
شنبه 25 دي 1395
برگزاری مراسم اختتاحیه اولین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشت و درمان قطب شمالغرب کشور

مطالب/ برگزاری مراسم اختتاحیه اولین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشت و درمان قطب شمالغرب کشور

                           
      برگزاری مراسم اختتاحیه اولین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشت و درمان قطب شمالغرب کشور ...
دوشنبه 24 اسفند 1394