برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بهداشت دهان

برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان

مطالب/ برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان

                           
      برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1397 با ....
جمعه 10 اسفند 1397
برگزاری سومین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان

مطالب/ برگزاری سومین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان

                           
      برگزاری سومین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان سومین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1397 با ....
يکشنبه 11 آذر 1397
برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1396

مطالب/ برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1396

                           
      برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال 1396 ...
يکشنبه 6 اسفند 1396