برچسب شده با

برچسب شده با واکسن فلج اطفال

بیانیه رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

مطالب/ بیانیه رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

                           
      بیانیه رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در خصوص ابهام ایجاد شده در ارتباط با واکسیناسیون فلج اطفال بیانیه صادر نمود
دوشنبه 15 بهمن 1397