برچسب شده با

برچسب شده با همایش پیاده روی

هم زمان با  برنامه های بزرگداشت هفته ملی سلامت بانوان همایش پیاده روی در محوطه دانشگاه علوم پزشکی تبریز  با حضور خیل کثیری از بانوان برگزار گردید.

مطالب/ هم زمان با برنامه های بزرگداشت هفته ملی سلامت بانوان همایش پیاده روی در محوطه دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور خیل کثیری از بانوان برگزار گردید.

                           
      هم زمان با  برنامه های بزرگداشت هفته ملی سلامت بانوان همایش پیاده روی در محوطه دانشگاه علوم پزشکی تبریز  با حضور خیل کثیری از بانوان برگزار گردید. همایش پیاده روی به مناسبت بزرگداشت هفته ملی سلامت زنان با شعار حرکت برای سلامت زنان
دوشنبه 30 مهر 1397