برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شهرستان اسکو

ده علت اول مرگ در شهرستان اسکو در سال 1387

صفحات/ ده علت اول مرگ در شهرستان اسکو در سال 1387

                           
      ده علت اول مرگ در شهرستان اسکو در سال 1387
سه شنبه 21 تير 1390
شاخصهای مراقبت بیماری های روانی در شهرستان اسکو : سال 1386

صفحات/ شاخصهای مراقبت بیماری های روانی در شهرستان اسکو : سال 1386

                           
      شاخصهای مراقبت بیماری های روانی در شهرستان اسکو : سال 1386
سه شنبه 21 تير 1390
توزیع فراوانی و شاخص های پوشش تسهیلات مراقبتهای اولیه بهداشتی در شهرستان اسکو  : 1387

صفحات/ توزیع فراوانی و شاخص های پوشش تسهیلات مراقبتهای اولیه بهداشتی در شهرستان اسکو  : 1387

                           
      توزیع فراوانی و شاخص های پوشش تسهیلات مراقبتهای اولیه بهداشتی در شهرستان اسکو  : 1387
سه شنبه 21 تير 1390
شاخصهاي عملکردي سلامت دهان و دندان در تسهيلات مراقبتهاي اوليه بهداشتي شهرستان اسکو :1386

صفحات/ شاخصهاي عملکردي سلامت دهان و دندان در تسهيلات مراقبتهاي اوليه بهداشتي شهرستان اسکو :1386

                           
      شاخصهاي عملکردي سلامت دهان و دندان در تسهيلات مراقبتهاي اوليه بهداشتي شهرستان اسکو :1386
سه شنبه 21 تير 1390