برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مراكز بهداشتی درمانی

 فلوچارت توزيع دارو و تجهيزات به مراكز بهداشتي درماني

صفحات/ فلوچارت توزيع دارو و تجهيزات به مراكز بهداشتي درماني

                           
       فلوچارت توزيع دارو و تجهيزات به مراكز بهداشتي درماني
دوشنبه 23 خرداد 1390
فلوچارت درخواست دارو در مراكز بهداشتي درماني

صفحات/ فلوچارت درخواست دارو در مراكز بهداشتي درماني

                           
      فلوچارت درخواست دارو در مراكز بهداشتي درماني
دوشنبه 23 خرداد 1390
 فعاليتهاي پزشك  مراكز بهداشتي درماني در رابطه با دارو

صفحات/ فعاليتهاي پزشك مراكز بهداشتي درماني در رابطه با دارو

                           
       فعاليتهاي پزشك  مراكز بهداشتي درماني در رابطه با دارو
دوشنبه 23 خرداد 1390
درصد تطابق اعتبار تخصيص يافته با خريد و درآمد مراكز بهداشتي درماني شهرستانها در سال 78

صفحات/ درصد تطابق اعتبار تخصيص يافته با خريد و درآمد مراكز بهداشتي درماني شهرستانها در سال 78

                           
      درصد تطابق اعتبار تخصيص يافته با خريد و درآمد مراكز بهداشتي درماني شهرستانها در سال 78
پنجشنبه 19 خرداد 1390
مراكز بهداشتي درماني شهري

صفحات/ مراكز بهداشتي درماني شهري

                           
      مراكز بهداشتي درماني شهري
پنجشنبه 19 خرداد 1390
آمار مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني تابعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي سال 78

صفحات/ آمار مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني تابعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي سال 78

                           
      آمار مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني تابعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي سال 78
پنجشنبه 19 خرداد 1390
عملكرد گروه كارشناسان پيشگيري و مبارزه با بيماريها

صفحات/ عملكرد گروه كارشناسان پيشگيري و مبارزه با بيماريها

                           
      عملكرد گروه كارشناسان پيشگيري و مبارزه با بيماريها
پنجشنبه 19 خرداد 1390
آمار مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني تابعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي سال78

صفحات/ آمار مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني تابعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي سال78

                           
      آمار مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني تابعه مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي سال78
پنجشنبه 19 خرداد 1390
وضعيت مراقبت مادران در مراكز بهداشتي درماني روستاي و خانه هاي بهداشت ( سال 78 )

صفحات/ وضعيت مراقبت مادران در مراكز بهداشتي درماني روستاي و خانه هاي بهداشت ( سال 78 )

                           
      وضعيت مراقبت مادران در مراكز بهداشتي درماني روستاي و خانه هاي بهداشت ( سال 78 )
چهارشنبه 18 خرداد 1390
وضعيت مراقبت مادران در مراكز بهداشتي درماني شهري ( سال 78 )

صفحات/ وضعيت مراقبت مادران در مراكز بهداشتي درماني شهري ( سال 78 )

                           
      وضعيت مراقبت مادران در مراكز بهداشتي درماني شهري ( سال 78 )
چهارشنبه 18 خرداد 1390