برچسب شده با

برچسب شده با سامانه سیب

تب برگه ها اخبار کرونا سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)

محتوا/ تب برگه ها اخبار کرونا سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)

                           
      تب برگه ها اخبار کرونا سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) ...
يکشنبه 17 اسفند 1399
نشست فصلی راهبران سامانه سیب و کارشناسان ارزیاب درسالن کنفرانس مرکز بهداشت استان  در دی ماه  برگزارگردید.

مطالب/ نشست فصلی راهبران سامانه سیب و کارشناسان ارزیاب درسالن کنفرانس مرکز بهداشت استان در دی ماه برگزارگردید.

                           
      نشست فصلی راهبران سامانه سیب و کارشناسان ارزیاب درسالن کنفرانس مرکز بهداشت استان  در دی ماه  برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان دکتر کارآموز قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین شهرستانها ابتدا اهداف جلسه را بیان نمود. وی یکی از چالشهای حوزه سلامت را عملکرد مبتنی بر سامانه الکترونیکی یکپارچه بهداشت " سیب" جهت نهادینه کردن شاخصهای سلامت مورد تاکید قرار دادند.
سه شنبه 24 دي 1398
بازدید دکتر رئیسی معاون بهداشت وزیر از مراکز جامع خدمات سلامت معاونت بهداشت دانشگاه

مطالب/ بازدید دکتر رئیسی معاون بهداشت وزیر از مراکز جامع خدمات سلامت معاونت بهداشت دانشگاه

                           
      بازدید دکتر رئیسی معاون بهداشت وزیر از مراکز جامع خدمات سلامت معاونت بهداشت دانشگاه ...
چهارشنبه 18 بهمن 1396
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب ...
پنجشنبه 30 آذر 1396
برگزاری همایش روز ملی آمار و برنامه ریزی

مطالب/ برگزاری همایش روز ملی آمار و برنامه ریزی

                           
      برگزاری همایش روز ملی آمار و برنامه ریزی ...
پنجشنبه 30 آذر 1396
اهداف مرکز پایش سلامت

صفحات/ اهداف مرکز پایش سلامت

                           
      اهداف مرکز پایش سلامت
چهارشنبه 3 آبان 1396
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب ....
دوشنبه 29 شهريور 1395