برچسب شده با

برچسب شده با ورزش

هفته ملی سلامت مردان

مطالب/ هفته ملی سلامت مردان

                           
      هفته ملی سلامت مردان ...
يکشنبه 6 اسفند 1396
جدول شماره 24 : توزيع فراوانی نسبی حداقل 10 دقيقه ورزش در اوقات فراعت در نمونه‌هاي مورد بررسي استان‌

صفحات/ جدول شماره 24 : توزيع فراوانی نسبی حداقل 10 دقيقه ورزش در اوقات فراعت در نمونه‌هاي مورد بررسي استان‌

                           
      جدول شماره 24 : توزيع فراوانی نسبی حداقل 10 دقيقه ورزش در اوقات فراعت در نمونه‌هاي مورد بررسي استان‌
دوشنبه 5 دي 1390
هيپر گليسمي (قند خون بسيار بالا)

صفحات/ هيپر گليسمي (قند خون بسيار بالا)

                           
      هيپر گليسمي (قند خون بسيار بالا)
سه شنبه 22 شهريور 1390
الگوي واحد براي کنترل مرض قند

صفحات/ الگوي واحد براي کنترل مرض قند

                           
      الگوي واحد براي کنترل مرض قند
سه شنبه 22 شهريور 1390
فعاليت فيزيکي (ورزش)

صفحات/ فعاليت فيزيکي (ورزش)

                           
      فعاليت فيزيکي (ورزش)
سه شنبه 22 شهريور 1390
خواب

صفحات/ خواب

                           
      خواب
چهارشنبه 8 تير 1390
چرا باید ورزش کنیم؟

صفحات/ چرا باید ورزش کنیم؟

                           
      چرا باید ورزش کنیم؟
سه شنبه 7 تير 1390
خلاصه فصل اول

صفحات/ خلاصه فصل اول

                           
      خلاصه فصل اول
سه شنبه 7 تير 1390
تغذیه و ورزش

صفحات/ تغذیه و ورزش

                           
      تغذیه و ورزش
سه شنبه 7 تير 1390
خلاصه فصل دوم

صفحات/ خلاصه فصل دوم

                           
      خلاصه فصل دوم
سه شنبه 7 تير 1390