برچسب شده با

برچسب شده با چاقی

نقش! "چاقی" در مشکلات پوستی تا نقرس، فشارخون، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی، نازایی و...

مطالب/ نقش! "چاقی" در مشکلات پوستی تا نقرس، فشارخون، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی، نازایی و...

                           
      نقش! "چاقی" در مشکلات پوستی تا نقرس، فشارخون، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی، نازایی و... .
يکشنبه 24 دي 1396
بیشتر بدانیم : کمپین پیشگیری و کنترل چاقی

مطالب/ بیشتر بدانیم : کمپین پیشگیری و کنترل چاقی

                           
      بیشتر بدانیم : کمپین پیشگیری و کنترل چاقی ...
سه شنبه 19 دي 1396
اختلال وزن و چاقی در استفاده از رايانه و بازي هاي رايانه اي

صفحات/ اختلال وزن و چاقی در استفاده از رايانه و بازي هاي رايانه اي

                           
      اختلال وزن و چاقی در استفاده از رايانه و بازي هاي رايانه اي
دوشنبه 16 آذر 1394
پرخوري،اضافه وزن و چاقي

صفحات/ پرخوري،اضافه وزن و چاقي

                           
      پرخوري،اضافه وزن و چاقي
دوشنبه 16 آذر 1394
پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی

صفحات/ پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی

                           
      پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی
دوشنبه 30 تير 1393