برچسب شده با

برچسب شده با بلایای طبیعی

لزوم استفاده از روش‌های نوین در برابر بلایای طبیعی

مطالب/ لزوم استفاده از روش‌های نوین در برابر بلایای طبیعی

                           
      لزوم استفاده از روش‌های نوین در برابر بلایای طبیعی لزوم استفاده از روش‌های نوین در برابر بلایای طبیعی
چهارشنبه 8 دي 1400
در همایش کشوری کاهش خطر بلایا، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی

مطالب/ در همایش کشوری کاهش خطر بلایا، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی

                           
      در همایش کشوری کاهش خطر بلایا، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی ...
شنبه 22 مهر 1396
تقدیر و تشکر از برگزار ی مانور موفقیت آمیز  مقابله با بلایای طبیعی

مطالب/ تقدیر و تشکر از برگزار ی مانور موفقیت آمیز مقابله با بلایای طبیعی

                           
      تقدیر و تشکر از برگزار ی مانور موفقیت آمیز  مقابله با بلایای طبیعی درمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 15 دي 1392
ساير برنامه ها

صفحات/ ساير برنامه ها

                           
      ساير برنامه ها
شنبه 25 تير 1390
 بهداشت روان در بلایا

صفحات/ بهداشت روان در بلایا

                           
       بهداشت روان در بلایا
سه شنبه 24 خرداد 1390
اقدامات و رفتارهای ضروری در بلایای طبیعی

صفحات/ اقدامات و رفتارهای ضروری در بلایای طبیعی

                           
      اقدامات و رفتارهای ضروری در بلایای طبیعی
سه شنبه 24 خرداد 1390
اقدامات بعمل آمده در خصوص بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه

صفحات/ اقدامات بعمل آمده در خصوص بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه

                           
      اقدامات بعمل آمده در خصوص بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه
سه شنبه 27 ارديبهشت 1390
اقدامات بعمل آمده در خصوص بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه

صفحات/ اقدامات بعمل آمده در خصوص بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه

                           
      اقدامات بعمل آمده در خصوص بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه
سه شنبه 27 ارديبهشت 1390