برچسب شده با

برچسب شده با اعتیاد

برگزاری سمینار توجیهی فرایندهای سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

مطالب/ برگزاری سمینار توجیهی فرایندهای سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

                           
      برگزاری سمینار توجیهی فرایندهای سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد ...
دوشنبه 18 دي 1396
برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

مطالب/ برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

                           
      برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  ...
دوشنبه 18 دي 1396
جلسه مطالعه ارزشیابی نظام نامه خدمات سلامت روانی اجتماعی شهرستانهای اسکو-آذرشهر

مطالب/ جلسه مطالعه ارزشیابی نظام نامه خدمات سلامت روانی اجتماعی شهرستانهای اسکو-آذرشهر

                           
      جلسه مطالعه ارزشیابی نظام نامه خدمات سلامت روانی اجتماعی شهرستانهای اسکو-آذرشهر ...
يکشنبه 17 دي 1396
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با محوریت کنترل خشم - مدیریت استرس قطب منطقه شمال غرب کشور

مطالب/ برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با محوریت کنترل خشم - مدیریت استرس قطب منطقه شمال غرب کشور

                           
      برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با محوریت کنترل خشم - مدیریت استرس قطب منطقه شمال غرب کشور ...
شنبه 11 آذر 1396
جلسه آموزشی و عملی سلامت روان و مدیریت استرس در محیط کار

مطالب/ جلسه آموزشی و عملی سلامت روان و مدیریت استرس در محیط کار

                           
      جلسه آموزشی و عملی سلامت روان و مدیریت استرس در محیط کار ...
پنجشنبه 11 آبان 1396
جلسه هم اندیشی و هماهنگی دانشگاههای قطب منطقه شمال غرب کشور

مطالب/ جلسه هم اندیشی و هماهنگی دانشگاههای قطب منطقه شمال غرب کشور

                           
      جلسه هم اندیشی و هماهنگی دانشگاههای قطب منطقه شمال غرب کشور ...
پنجشنبه 27 مهر 1396
نشست فصلی کارشناسان سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

مطالب/ نشست فصلی کارشناسان سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

                           
      نشست فصلی کارشناسان سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد ...
دوشنبه 24 مهر 1396
برگزاری کارگاه سلامت اجتماعی منطقه ای شمالغرب کشور

مطالب/ برگزاری کارگاه سلامت اجتماعی منطقه ای شمالغرب کشور

                           
      برگزاری کارگاه سلامت اجتماعی منطقه ای شمالغرب کشور ...
يکشنبه 25 تير 1396
برگزاری کارگاه كشوري کارشناسان مسئول سلامت روان دانشگاههاي علوم پزشكي کشور در تبریز

مطالب/ برگزاری کارگاه كشوري کارشناسان مسئول سلامت روان دانشگاههاي علوم پزشكي کشور در تبریز

                           
      برگزاری کارگاه كشوري کارشناسان مسئول سلامت روان دانشگاههاي علوم پزشكي کشور در تبریز ...
سه شنبه 20 تير 1396
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: افسردگی یعنی از دست دادن نیروی مولد جامعه

مطالب/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: افسردگی یعنی از دست دادن نیروی مولد جامعه

                           
      رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: افسردگی یعنی از دست دادن نیروی مولد جامعه ...
پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396