برچسب شده با

برچسب شده با دکتر صومی

نشست صمیمی دکتر صومی با سالمندان

مطالب/ نشست صمیمی دکتر صومی با سالمندان

                           
      نشست صمیمی دکتر صومی با سالمندان ...
دوشنبه 17 مهر 1396
تقدیر مدیرکل دفترسلامت،جمعیت،خانواده ومدارس وزارت بهداشت از رییس دانشگاه و معاون بهداشت

مطالب/ تقدیر مدیرکل دفترسلامت،جمعیت،خانواده ومدارس وزارت بهداشت از رییس دانشگاه و معاون بهداشت

                           
      تقدیر مدیرکل دفترسلامت،جمعیت،خانواده ومدارس وزارت بهداشت از رییس دانشگاه و معاون بهداشت ...
پنجشنبه 15 مهر 1395
دکتر گویا در تبریز عنوان کرد:

مطالب/ دکتر گویا در تبریز عنوان کرد:

                           
      دکتر گویا در تبریز عنوان کرد: مجتمع­های سلامت یکی از بهترین ساختارها برای ارائه خدمات با کیفیت به مردم در طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت است.
دوشنبه 1 شهريور 1395