برچسب شده با

برچسب شده با همکاری بین بخشی

همکاری بین بخشی عامل اصلی شکل گیری شهر سالم

مطالب/ همکاری بین بخشی عامل اصلی شکل گیری شهر سالم

                           
      همکاری بین بخشی عامل اصلی شکل گیری شهر سالم همکاری بین بخشی عامل اصلی شکل گیری شهر سالم
چهارشنبه 5 خرداد 1400
همکاری بین بخشی لازمه موفقیت در برنامه کاهش مصرف دخانیات

مطالب/ همکاری بین بخشی لازمه موفقیت در برنامه کاهش مصرف دخانیات

                           
      همکاری بین بخشی لازمه موفقیت در برنامه کاهش مصرف دخانیات کمیته برون بخشی کنترل مصرف دخانیات با هدف تحقق شعار " قلیان ، سمی برای سلامتی مردم " در معاونت بهداشت مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.
چهارشنبه 9 خرداد 1397
راهبردها

صفحات/ راهبردها

                           
      راهبردها
شنبه 20 مهر 1392