توصیه در استفاده نمك تصفيه يددار

توصيه هايي مهم براي استفاده از نمك تصفيه شده يددار:

براي اين كه با مشكل برگشت اختلالات ناشي از كمبود يد در جامعه مـواجه نشـويم، توصيه مي نمائيم كه از نمك هاي يددار تصفيه شده در برنامه غذايي روزانه استفاده شود. وجود ناخالصي ها در نمك علاوه بر ايجاد عوارض نامطلوب باعث كاهش شوري نمك شده و در نتيجه افزايش مصرف نمك را به دنبال دارد.

گرچه براي پيشگيري از بيماري هاي قلبي و عروقي و افزايش فشارخون مصرف كم نمك توصيه شده است، اما همان مقدار كم بايد از نمك هاي يددار تصفيه شده باشد تا يد مورد نياز بدن را تامين نمايد و از طرفي عوارض احتمالي ناشي از وجود ناخالصي هايي در نمك نيز برطرف گردد.

نمك هاي تصفيه شده يددار به دليل خلوص بالا ميزان يد را بهتر و به مدت بيشتري حفظ مي نمايد. نمك هاي يددار نبايد به مدت طولاني در معرض نور خورشيد و يا رطوبت قرار گيرند چرا كه يد خود را از دست مي دهند، بهتر است نمك يددار در ظروف بدون منفذ پلاستيكي، چوبي، سفالي يا شيشه اي رنگي با سرپوش محكم نگهداري شود، همواره بايد به تاريخ مصرف نمك و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت و قيد عبارت تصفيه شده بر روي بسته بندي نمك دقت نمود.

حتي الامكان سعي شود نمك به اندازه مصرف خريداري گردد. رعايت اين نكات مهم در سلامت تغذيه اي مردم اثرات جدي و هميشگي داشته و با در نظر گرفتن شيوه هاي صحيح زندگي مي تواند موجب شادابي، سلامت و بهبود تغذيه جامعه گردد.