پيام های بهداشتی نمك يددار تصفيه

•مصرف زياد نمك يكي از مهم ترين عوامل خطر در بروز پرفشاري خون و ايجاد بيماريهاي قلبي و عروقي است.

•در برنامه غذايي روزانه از نمك يددار تصفيه شده استفاده كنيم

•نمكهاي تصفيه نشده حاوي  ناخالصي هايي مانند سولفات كلسيم يا گچ و فلزات سنگين مانند سرب ، جيوه ، ارسنيك و كادميوم مي باشد كه سلامتي انسان را به خطر مي اندازد.

•وجود ناخالصي در نمك تصفيه نشده علاوه بر ايجاد عوارض نامطلوب باعث كاهش شوري نمك  شده و در نتيجه  افزايش مصرف نمك را به دنبال خواهد داشت .

•براي پيشگيري از بروز  بيماريهاي قلبي و عروقي و افزايش فشارخون مصرف نمك را كاهش دهيد و به ميزان كم از نمك يددار تصفيه شده استفاده كنيد.

•نمكهاي تصفيه شده يددار به دليل خلوص بالا ميزان يد را بهتر و به مدت بيشتري حفظ مي نمايد..

•نمك يددار را نبايد به مدت طولاني در معرض نور خورشيد و يا رطوبت قرار دهيد.زيرا يد خود را از دست مي دهد.

•بهتر است نمك يددار در ظروف بدون منفذ پلاستيكي ، چوبي ، سفالي يا شيشه اي رنگي با سرپوش محكم نگهداري شود.

•در هنگام خريد نمك به تاريخ تولید وانقضا و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت و عبارت يددار تصفيه شده ( تبلور مجدد) بر روي بسته بندي نمك دقت كنيد.

•نمك به مقدار كم مصرف كنيد و همان مقدار كم از نوع يددار تصفيه شده باشد.

دفتر بهبود تغذيه جامعه