برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

طرح‌ ادغام‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ در سيستم‌ شبكه‌هاي‌ بهداشتي‌ درماني‌

    اهداف‌ طرح:

1.  100% كارگاههاي‌ روستائي‌ و 70% كارگاههاي‌ شهري‌ حداقل‌ يكبار مورد بازديد قرار گيرد و داراي‌ پرونده‌ بهداشتي‌ باشد و عوامل‌ زيان‌ آور موجود در آنها شناسايي‌ شده‌ باشد.

2.  10% عوامل‌ زيان‌ آور شناسايي‌ شده‌ در كارگاههاي‌ شهري‌ و روستايي‌ تحت‌ كنترل‌ قرار گيرند.

3.  100% كارگاههاي‌ روستايي‌ حداقل‌ 2 بار و 70% كارگاههاي‌ شهري‌ حداقل‌ يكبار جهت‌ پيگيري‌ ورفع‌ نواقص‌ بهداشتي‌ مورد بازديد قرار گيرند.

4.  100% كارگران‌ كارگاههاي‌ تحت‌ پوشش‌ روستايي‌ و 70% كارگران‌ شهري‌ داراي‌ پرونده‌ پزشكي‌باشند و حداقل‌ يكبار مورد معاينات‌ پرشكي‌ برابر فرم‌ مصوب‌ قرار گرفته‌ باشند.

5.  100% كارگران‌ كارگاههاي‌ روستايي‌ و70% كارگران‌ كارگاههاي‌ شهري‌ نسبت‌ به‌ عوامل‌ زيان‌ آورمحيط كار و پيشگيري‌ مربوطه‌ آگاه‌ باشند.

6.  100% كارگران‌ تحت‌ پوشش‌ (شهري‌ و روستايي‌ ) به‌ خدمات‌ اوليه‌ دسترسي‌ يابند.

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.