برنامه بهداشت کشاورزی

 

اهداف برنامه

هدف کلی :

کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی کشاورزان با ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و تشکیل پرونده پزشکی برای کشاورزان و پایش محیطهای کار کشاورزی

اهداف اختصاصي

براساس اولويت بندي به شرح ذيل مي باشد:

1- افزايش همكاري برون بخشي در زمينه ارتقاء سلامت كشاورزان

2- افزايش آگاهي پرسنل مراكز بهداشتي درماني روستائي در زمينه بهداشت كشاورزان

3- افزايش آگاهي مروجين كشاورزي در زمينه بهداشت كشاورزان

4- افزايش شاغلين تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه اي از طريق سيستم شبكه

5- كاهش مصرف سموم وكودهاي شيميايي در كشاورزي و عوارض ناشي از آن

6- افزايش دسترسي كشاورزان به آب شرب بهداشتي ، توالت ودستشويي بهداشتي

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.