طرح کاهش وکنترل سیلیکوزیس

اهداف برنامه:

هدف کلی : كنترل و كاهش سيليكوزيس

اهداف اختصاصی:

1- ارتقاء آگاهيهاي بهداشتي افراد در معرض خطر در خصوص سيليكوزيس

2- پيشگيري از وقوع بيماري سيليكوزيس

3- بهسازي محيط كار در معرض سيليس

تشكيل پرونده براي شاغلين در معرض سيليس و انجام معاينات تكميلي

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.