ضميمه 2 – نمونه چند پيام آموزش بهداشت

آیا شما غذای خود را بطور سالم تهیه می کنید؟
آیا آب آشامیدنی شما جوشیده یا ضد عفونی شده است؟
آیا آب آشامیدنی شما بطور سالم ذخیره می شود؟

آیا دستهایتان را می شویید؟
آیا از توالت استفاده می کنید؟
اگر مبتلا به وبا شدید چه باید بکنید؟

 


سه قاعدهء ساده براي پيشگيري از وبا

1. از غذاي پخته استفاده كنيد.

2. آب آشاميدني خود را بجوشانيد يا كلر بزنيد.

3. دستهاي خود را بشوئيد.


آيا شما در برابر وبا حفاظت شده‌ايد؟

آيا شما غذاي خود را بطور سالم تهيه مي‌كنيد؟

پختن غذا باعث از بين رفتن ميكرب وبا مي شود.

* گوشت، ماهي و سبزيجات را كاملاً بپزيد.

* تازماني كه غذا كاملاً گرم است آن را ميل كنيد.

شستن باعث محافظت در برابر وبا مي‌شود.

* قبل از تهيه غذا يا هنگام سرو كردن آن دستهاي خود را بشوئيد.

* ظروف و لوازم آشپزي را با آب و صابون بشوئيد

* تخته برش مواد غذايي را بالاخص با آب و صابون بشوئيد

پوست كندن ميوه‌ها باعث محافظت در برابر وبا مي‌شود

* فقط از ميوه‌هايي كه به تازگي پوست آنها كنده شده مانند پرتقال و موز استفاده كنيد

 

(ظروف و دستهاي خود را) پاكيزه نگهداريد.

(غذا را) بپزيد، (ميوه را) پوست بكنيد، (در غير اينصورت) مصرف نكنيد

برچسب ها :