امور اداری - خدمات

 

علی صادقی

(مسئول خدمات)

سوابق: 

1- مسئول دفتر معاون اجرایی

2- مسئول خدمات مرکز بهداشت استان

شرح وظايف اداره خدمات

1-
نظارت و ايجاد هماهنگي لازم بر امورات سرایداری

2- نظارت و ايجاد هماهنگي لازم بر امورات شركتهاي خدماتي و فني و حمل و نقل و چاپ و تکثیر
نظارت و ايجاد هماهنگي بر امورات عمومي ساختمانهاي تحت پوشش از قبيل فضاي سبز و خطوط تلفن و تنظيفات و تاسیسات و غيره
4- تنظیم برنامه کاری نگهبانان
5- تنظیم برنامه اعزام به ماموریت درون شهری و برون شهری رانندگان
6- سایر امورات محوله

 

 

کارکنان :

 مالک شوقی: آبدارچی حوزه ریاست

یوسف تقوی دغدغان: خدمات

محمد زینالی: خدمات

نادر لاله : آبدارچی

سلیمان نوری نصرت آباد : خدمات