اهمیت آموزش سلامت

1-آموزش سلامت وضعیت سلامت افراد ،خانواده ها ،جوامع و در کل ملت ها را تغییر می دهد .

2-آموزش سلامت کیفیت زندگی مردم را بالا می برد . اموزش سلامت باعث پیشگیری از مرگ های زودرس می شود .

3-آموزش سلامت با تمرکز روی پیشگیری ،هزینه ای که صرف درمان می شود را کاهش می دهد .

4-آموزش سلامت یکی از مهمترین اجزای ارتقای سلامت و متضمن ترکیبی از ایجاد انگیزه برای تطابق رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و کمک به مردم جهت اخذ تصمیم در باره سلامت شان و کسب اعتماد و مهات های لازم برای عمل به تصمیم شان است .

 آموزش بهداشت