شرايط مطلوب براي همه‌گيري وبا

شرايط محيطي

مناطق فاقد آب سالم و بهداشت محيط مناسب در خطر همه‌گيري وبا مي‌باشند. اين مناطق شامل 1) نقاط شهري كه آب آن به مقدار كافي كلرزني نمي‌شود، 2) مناطق روستايي كه به لوله‌كشي و چاههاي حفاظت شده دسترسي ندارند، و 3) مناطقي كه توالت و سيستم فاضلاب در آنها به طور معمول استفاده نمي‌شود، مي‌باشد. علت فصلي بودن همه‌گيري‌هاي وبا بدرستي مشخص نگرديده است. نزديك خط استوا، همه‌گيري‌هاي وبا غير قابل پيش‌بيني مي باشند و مي‌توانند در فصل و خشك يا باراني اتفاق افتند. در يك منطقه مورد نظر، همه‌گيري‌هاي وبا هر سال در يك زمان ظاهر مي‌گردد. در مناطق معتدله، همه‌گيري‌هاي وبا معمولاً در طي ماههاي پائيز و تابستان اتفاق مي‌افتند.

عوامل ميزبان

عوامل میزبان که موجب مقاومت در برابر بیماری وبا می شود شامل ایمنی ناشی از عفونت پیشین با ویبریوکلرا و در مناطق آندمیک، تغذیه شیرخوار با شیر مادر می باشند. از آنجا که ویبریوکلرا در محیط اسیدی نمی تواند زندگی کند، بیمارانی که آنتی اسید مصرف می کنند، یا تولید اسید معده آنها کاهش یافته است به وبا مستعدتر می باشند، افراد دارای گروه خونی O ، علائم شدید بیماری وبا را بیشتر نشان می دهند، اگر چه پاتوفیزیولوژی آن هنوز مشخص نشده است.

گروه های سرمی ( Serogroup ) ويبريوكلرا

تنها گروه 1O و گروه 139O بعنوان عوامل همه گيري‌هاي وبا شناخته شده‌اند. ايمني ناشي از عفونت پيشين با ويبريوكلرا، نسبت به آن گروه سرمي اختصاصي مي‌باشد. گروه‌هاي ديگري از ويبريوكلرا وجود دارند كه مي‌توانند موارد تك گير اسهال آبكي را موجب شوند ولي هيچ يك از آنها باعث همه‌گيري نمي‌شوند. پاندمي هفتم جاري مربوط به ويبريوكلرا 1O بوده است. ويبريوكلرا 139O، در ابتدا در سال 1992 در بنگلادش كشف شد. بيماري ناشي از اين سوش، از بيماري ناشي از ويبريوكلرا 1O قابل تميز نيست. ويبريوكلرا 139O مي‌تواند بالقوه ايجاد پاندمي كند، همان‌طور كه در مدت كمتر از يك سال اين سوش به كشورهاي آسيايي و آمريكاي شمالي رسيد. اگرچه ويبريوكلرا 139O هنوز در آفريقا گزارش نشده است ولي هر جمعيتي كه در خطر ويبريوكلرا 1O باشد، در خطر 139O نيز قرار دارد.

برچسب ها :