دوره نهفتگي و طول مدت علائم و عفونت‌زايي

دوره نهفتگي معمولاً يك تا سه روز است ولي مي‌تواند از چندين ساعت تا 5 روزه طول بيانجامد. علائم بيماري معمولاً دو تا سه روز طول مي‌كشد، اگرچه در بعضي بيماران تا 5 روز نيز ادامه مي‌يابد. بيشتر افراد از زمان شروع بيماري تا چند روز پس از بهبود قادر به انتقال بيماري به ديگران هستند. بندرت ممكن است بيمار، ويبريوكلرا را براي چندين ماه از طريق مدفوع دفع كند. درمان با آنتي‌بيوتيك مي تواند در كاهش طول مدت علائم و سرايت بيماري موثر باشد.