جزء 10 – بررسي آمادگي در برابر همه‌گيري

 

چك ليست آمادگي شهرستان
  بله خير ملاحظات

1 – كسب اطمينان از توانايي نظام مراقبت در كشف موارد وبا

     

گزارش معمول و خبررساني فوري

در تمامي نواحي

     

آيا كاركنان بهداشتي مي‌توانند موارد وبا را تشخيص دهند؟

     

آيا كاركنان بهداشتي تعريف مورد وبا را در مراقبت وبا مي دانند؟

     

آيا كاركنان بهداشتي مي‌دانند كه چگونه موارد مشكوك را با سريعترين و مطمئن‌ترين روش گزارش كنند؟

     

آيا كاركنان بهداشتي مي‌دانند كه چه چيزي بايد گزارش شود؟

     

و در نواحي كه وبا آندميك است

     

آيا گزارش‌هاي معمول كامل، منظم و به هنگام ارسال مي‌شوند؟

     

آيا گزارش‌ها بطور منظم (هفتگي) تحليل مي‌شوند تا بتوان افزايش در موارد اسهال حاد آبكي در بيماران 5 ساله و بزرگتر را مشاهده كرد؟

     

بررسي

     

آيا اعضاي تيم بررسي مشخص شده‌اند؟

     

آيا اعضاي تيم آموزش ديده‌اند يا حكم وظايفشان به آنها ابلاغ شده است؟

     

آيا تنخواه لازم براي بررسي فراهم شده است؟

     

آيا ملزومات و منابع فراهم شده‌اند؟

     

2 – كسب اطمينان از توانايي جمع آوري و حمل نمونه‌ها به ازمايشگاه

آيا آزمايشگاه‌ها تعيين شده‌اند؟

 

 

 

آيا تنخواه لازم براي هزينه‌هاي آزمايشگاهي تخصيص داده شده است؟

 

 

 

آيا كارمندان براي جمع‌آوري نمونه‌ها آموزش ديده‌اند؟

 

 

 

آيا ملزومات مورد نياز براي جمع‌آوري و حمل نمونه‌ها مهياست؟

 

 

 

آيا كيت‌هاي كري بلر به واحدهاي بهداشتي توزيع شده است؟

 

 

 

3 – آموزش

چه درصدي از كاركنان بهداشتي شهرستان اطلاعاتشان به روز مي‌باشد؟

 

 

 

آيا برنامه‌اي بمنظور آموزش كاركنان بهداشتي پيش از شروع يك همه‌گيري وجود دارد؟

 

 

 

آيا برنامه‌اي بمنظور آموزش سريع كاركنان بهداشتي در زمان همه‌گيري وجود دارد؟

 

 

 

آيا كاركنان بهداشتي مطابق آن برنامه آموزش ديده‌اند؟

 

 

 

4 – تهيه ذخيره‌اي از تجهيزات و ملزومات ضروري

آيا موجودي اضافي از ملزومات درماني كه در وبا مورد نياز است، وجود دارد؟

 

 

 

آيا ملزومات كنار گذاشته شده، با ملزومات معمول در گردش است؟

 

 

 

آيا در انبار، موجودي كيت جمع آوري نمونه وحود دارد؟

 

 

 

آيا براي ملزوماتي كه مي‌بايست كنار گذاشته شود سرمايه‌اي وجود دارد؟

 

 

 

5 – تشكيل كميته همه‌گيري

آيا كميته همه گيري وبا (يا زير كميته cdd  يا كميته بحران) وجود دارد؟

 

 

 

آيا كميته بطور منظم جلسه دارد؟

 

 

 

آيا اعضاي كميته براي آماده سازي شهرستان در برابر امكان يك همه‌گيري فعاليت مي‌كنند؟

 

 

 

آيا اعضا بر سر طرح پاسخ فوري توافق دارند؟

 

 

 

 
چك ليست آمادگي شهرستان
  بله خير ملاحظات

6 – برنامه‌ريزي مسئوليت كارمندان و تداركات

آيا در مورد مسئوليت‌هاي پرسنل شهرستان تصميم گرفته شده است؟

     

آيا برنامه‌اي براي بكار گماشتن مجدد كارمندان در طي همه‌گيري وجود دارد؟

     

آيا سرمايه‌ براي هزينه‌هاي اضافي كارمندان در طي همه‌گيري وجود دارد؟

     

آيا برنامه‌اي براي برپايي مراكز موقت درمان وجود دارد؟

     

آيا نيازهاي تداركاتي در طي همه‌گيري مشخص شده است؟

     

آيا سرماية مربوط به هزينه‌هاي اضافي تداركات مشخص شده است؟

     

7 – كسب اطمينان از فراهمي حمايت مالي براي آمادگي و پاسخ

آيا هزينه‌هاي مربوط به آمادگي براي همه‌گيري معين شده است؟

     

آيا هزينه‌هاي مربوط به بررسي يك همه‌گيري مشكوك مشخص شده است؟

     

آيا هزينه‌هاي مربوط به پاسخ به همه‌گيري مشخص شده است؟

     

آيا براي هر كدام از هزينه‌ها منبع مالي يا حمايت لازم وجود دارد؟

     

8 – اقدامات كنترل

آيا اعضاي بالقوة تيم‌هاي سيار كنترل مشخص شده‌اند؟

     

آيا اعضاي تيم‌ها آموزش ديده‌اند؟

     

آيا منبع ملزومات معين شده است؟‌

     

آيا حمل و نقل مشخص شده است؟

     

آيا مكان‌هايي كه بتوان از آنها براي مراكز موقت درماني استفاده كرد، مشخص شده است؟

     

آيا طرح‌هايي براي فراهم كردن مناطق آب سالم وجود دارد؟

     

آيا پيام‌هاي آموزش بهداشت آماده است؟

     

آيا بودجه لازم براي اقدامات كنترل معين شده است؟

     

9 – طرح عملياتي براي پاسخ به همه‌گيري وبا تهيه كنيد.

آيا طرح عملياتي براي پاسخ به وبا وجود دارد؟

     

آيا اعضاي كميته همه‌گيري وبا از طرح آگاه است؟

     

10 – بررسي آمادگي در برابر همه‌گيري

آيا آمادگي شهرستان بررسي شده است؟

     

اگر چنين است، آيا بر طبق توصيه‌هاي بررسي رفتار شده است؟ آيا بررسي‌هاي منظم و دوره‌اي برنامه‌ريزي شده‌اند؟

     

برنامه براي پيشگيري

آيا موقعيت شهرستان در رابطه با آب سالم مشخص شده است؟

     

آيا موقعيت شهرستان در رابطه با بهداشت و دفع فضولات مشخص شده است؟

     

آيا موقعيت‌ شهرستان در رابطه با سالم بودن غذاي خانگي / محلي مشخص شده است؟

     

آيا برنامه‌اي براي ايجاد هرگونه بهبود لازم وجود دارد؟