منیژه سلیمانی

مدرک تحصیلی : معادل دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
سمت : کارشناس ارشد آموزش و ارتقای سلامت – مشارکت مردمی داوطلبین سلامت ادارات، سازمانهای مردم نهاد و بخش های خصوصی
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل :دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سابقه خدمت : 21 سال
سوابق تجربی : 10 سال
سوابق فنی
  1. کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت تبریز
  2. کارشناس آموزش سلامت از سال 87 لغایت ادامه دارد
سوابق مدیریتی
سوابق علمی و تحقیقاتی :
1. طرح تحقیقاتی: بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی مدیران با اثربخشی آنان در مراکز بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان تبریز
2.عضو کمیته طرح پژوهشی نیازسنجی آموزشی دوره های ضمن خدمت کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
عناوین مقالات :
1.بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی مدیران با اثربخشی آنان در مرکز بهداشت شهرستان تبریز و مراکز بهداشتی تابعه (ISI). رتبه دوم استانی و سوم کشوری در طرح پژوهشی در سال1387
2.چگونه در آموزش و پرورش ارزش افزوده ایجاد کنیم(ISI)
3.مدیریت برنامه آموزش همگانی  در بحران
4.جایگاه رهبری در برنامه ریزی استراتژیک
5.سازمانهای یادگیرنده الگویی برای ارتقاء سازمانها(ISI)
6.تعیین  میزان آگاهی و نگرش داوطلبین سلامت محلات تحت پوشش استان آذربایجان شرقی در مورد سرطان پستان
7. مدیریت برنامه آموزش همگانی  در بلایا
8. مدیریت استراتژیک
9. ارزشیابی برنامه های آموزشی بر اساس مدل CIPP
10. ارزشیابی برنامه های آموزشی بر اساس مدلREAIM
11. ضرورت مدیریت استراتژیک در محیطهای آموزشی
12. مدیریت برنامه های آموزشی
13. تعیین  میزان آگاهی و نگرش داوطلبین سلامت محلات تحت پوشش استان آذربایجان شرقی در مورد یائسگی
14. کارگاه تربیت مربیان رابطین
15.  کارگاه آموزشی تربیت مربی پیشگیری و کنترل بیماری دیابت
16.  کارگاه آموزشی تربیت مربی پیشگیری و کنترل بیماری ایدز
الف : دوره های علمی:
1- تکنیکها و روشهای یادگیری1و2
2–آموزشی پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز
3–رفتارهای مخاطره آمیز ومهارت های زندگی
4 –ارتباطات وانگیزش درمدیریت
5–ابزارهای کیفیت در مدیریت
6–اصول ومبانی نیازسنجی
7– تدوین برنامه های آموزش سلامت
8–شیوه های آموزش سلامت
9- کارگاه مهارتهای آموزشی
10–آموزش بهداشت درعمل
11 – اصول وتکنیک های نیازسنجی در آموزش سلامت
12- برنامه ریزی آموزشی1و2
13- تئوریها و مدلهای آموزش بهداشت 1و2و3
14- نیازسنجی آموزشی در آموزش سلامت
15- بازاریابی اجتماعی1و2
16- اصول و روشهای جلب حمایت همه جانبه
17- ارتباطات در آموزش سلامت
18- رسانه های آموزشی1و2
19- اصول مشاوره و نقش آن در تغییر رفتار
20- آموزش در شرایط بحرانی
21- آموزش در مدارس
22- جامعه شناسی و نقش آن در برنامه های آموزش سلامت
23- برنامه جامع درسی1و2
24- پویایی گروه
25- آموزشی مدرسان ارتقای کیفیت
26- مدیریت و رهبری آموزشی
27- رهبری آموزشی
28- روشهای توانمندسازی کارکنان و مردم
29- فناوری اطلاعات در آموزش سلامت
30- نقش رسانه های ارتباط جمعی در آموزش سلامت
31- فناوری ارتباطات در آموزش سلامت
32- تکنولوژی آموزشی 1و2
33- خودیادگیری در آموزش سلامت
34- ADVOCaCY
35- اصول مذاکره و چانه زنی در آموزش سلامت 1و2
36- روش آموزش مشارکتی بزرگسالان
37- توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد
38- مدیریت برنامه های آموزش سلامت
39- کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش سلامت
40- راهبردهای آموزشی در آموزش سلامت

 
 آموزش بهداشت